Konferencja „Dialog Motywacyjny”

„Dialog Motywujący” znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z pomaganiem ludziom: w opiece zdrowotnej, oświacie, pomocy społecznej, resocjalizacji. Jest pomocnym narzędziem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi, bez pracy, chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w konflikcie z prawem. Jest podstawową metodą profesjonalnego kontaktu, interwencji i motywowania, wykorzystywaną w wielu programach społecznych – rządowych lub obywatelskich – w wielu krajach Europy, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Korzyści, jakie osiągniesz z udziału w konferencji:

– Bardziej zrozumiesz osoby uzależnione,
– Będziesz wyposażony w metody pozwalające na pomoc osobom uzależnionym,
– Nawiążesz kontakty z osobami, które zajmują się profesjonalnie osobom uzależnionym,
– Poznasz osoby, którym leży na sercu pomoc osobom uzależnionym.
– Otrzymasz certyfikat udziału wystawiony przez „Błękitny Krzyż w Polsce” sp. z o.o.
– poznasz jak funkcjonuje rodzina z problemem alkoholowym (lub innym uzależnieniem),
– dowiesz się co to jest współuzależnienie i jaki ma wpływ na uzależnionego oraz całą rodzinę,
– poznasz kim są DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i z jakimi problemami się zmagają,
– będziesz w stanie lepiej zrozumieć osoby uzależnione i współuzależnione,
– dowiesz się gdzie Twoja rola się kończy, tak aby bezpiecznie pomagać (i dla siebie i dla osoby uzależnionej)
– będziesz mieć możliwość zadania pytań profesjonalistom – terapeutom uzależnień i współuzależnienia.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
 
Pracuję w Błękitnym Krzyżu niedługo, bo dopiero 3 lata. Zanim tu trafiłam miałam jakąś wiedzę na temat uzależnień i problemów z nimi związanych. Jednak poznając głębiej pracę terapeutów i problemy związane z uzależnieniami, zrozumiałam, że moja dotychczasowa wiedza była nie tylko powierzchowna, lecz również pełna mitów. Oczywiście dziś, będąc po Studium Terapii Uzależnień i pracując w ośrodku wiem dużo więcej na temat uzależnień, funkcjonowania pacjentów oraz sposobów pomagania (stale się uczę). Z czasem jednak pewne wiadomości wydają się oczywiste, powszednieje wiedza, która ciągle jeszcze nie jest znana społeczeństwu, a nawet osobom wykonującym zawody związane z pomaganiem czy pracą z drugim człowiekiem. Ja ciągle jednak czuję chęć szerzenia wiedzy i widzę potrzebę podwyższania świadomości społecznej na temat uzależnień (czy to związanych z substancjami psychoaktywnymi czy też związanymi z czynnościami). Bo jak inaczej pomóc osobom zmagającym się z uzależnieniem powrócić do godnego życia w społeczeństwie i w nim funkcjonowania? Na pewno nie pomoże w tym brak wiedzy o chorobie i jej mechanizmach. 
To szkolenie jest przygotowywane z myślą o osobach, które chcą lepiej rozumieć uzależnionych (czy też ich bliskich), ale też pomagać w bezpieczny dla siebie sposób. Istotnym jest mieć wiedzę jakie są nasze ograniczenia w pomaganiu, tak aby samemu nie ponieść na tym szkody czy też nie „pomagać” w trwaniu w uzależnieniu. 
Z całego serca zachęcam do udziału w szkoleniu. Wiedza i umiejętności na nim zdobyte będą pomocne zarówno w Waszej służbie w ramach Szukając Boga, czy też  pracy nauczyciela, pedagoga, pracownika pomocy społecznej itd.. Problem uzależnień jest powszechny, jednak wiedza i świadomość jak pomagać – już nie. Razem możemy to zmienić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewa Duda
 

Kiedy? 29 września 2017 godz. 10:00 – 17:00
Gdzie? Ustroń Centrum Wypoczynkowe „Gwarek” ul. Wczasowa 49

Prowadzący:

Dorota Wojnar – psycholog, terapeuta uzależnień i współuzależnienia, w trakcie szkolenia z psychodramy, od wielu lat prowadzi „Błękitny Krzyż w Polsce” sp. z o.o. organizatora pierwszego etapu szkolenia na Instruktora Terapii Uzależnień i Specjalistów Psychoterapii Uzależnień akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkoleń z zakresu terapii i diagnozy uzależnień behawioralnych (czyli czynnościowych, np.: hazard patologiczny, siecioholizm, seksoholizm, zakupoholizm, pracoholizm) oraz metod terapii o skuteczności potwierdzonej naukowo takich jak Dialog Motywujący (Motivational Interviewing). Na co dzień pracuje teraputycznie z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi, a także z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, kieruje Domem Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy w Pszczynie, jest wicedyrektorem Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

 

 

 

 

Katarzyna Szarek – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, od wielu lat kierownik Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, jak i od czynności (głównie od hazardu), prowadzi grupy terapeutyczne dla osób współuzależnionych.

 

 

 

 

 

 

Marian Golda – terapeuta uzależnień z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Prowadzi zajęcia z osobami uzależnionymi od narkotyków w nawrocie choroby oraz motywuje osoby przebywające na oddziale detoksykacyjnym do podjęcia leczenia. Jest również terapeutą w Ośrodku Readaptacyjnym, wspiera osoby uzależnione, zagrożone bezdomnością i wykluczeniem społecznym zmagające się z licznymi problemami w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie.

 

 

 

 

 

 

Urszula Grodzka – dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9). Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą trudną, zagrożoną uzależnieniem i ich rodzinami. Prowadzi również terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Jest trenerką na szkoleniach z Dialogu Motywującego (rekomendacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji ETOH).

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż

Bielsko-Biała ul. Mostowa 1

O programie:

JAK ROZPOZNAĆ PROBLEMY OSÓB UWIKŁANYCH UZALEŻNIENIEM I JAK MOTYWOWAĆ ICH W POSZUKIWANIU POMOCY

  1. Czy to jest uzależnienie i co dalej?

 Uzależnienie – jak to rozumiem – stan „zerojedynkowy” czy proces?
Czy skażeni są nimi grupy marginalizowane społecznie czy też większość z nas dotykała tego tematu.
Tylko alkohol i narkotyki?… A co z czekoladką i komórką?
Jak rozpoznać, jak nie zaszufladkować pod wpływem pierwszego impulsu.

 

  1. Co pomaga w takich rozmowach?

Czy jestem lepszy/mądrzejszy bo pomagam? Czy to nadaje mi znaczenie i może wzmacniać moje poczucie wartości?
Jak tą sytuację przeżywać będzie Nasz rozmówca?
Czego potrzebuje by czuć się bezpiecznie/komfortowo, by nabrać do mnie zaufania?
Co pomoże mi popłynąć z nim pod prąd utraty nadziei?

Zasada prowadzenia motywacji.

Jakich wioseł potrzebuję we wspólnej podróży ku nadziei?
Jakie narzędzia będą potrzebne?
Co pomaga by chciało się chcieć?
Co napędza, a co spowalnia podróż?
Kto ma wiosłować?
Po czym rozpoznam, że płynę we właściwym kierunku?
Co mówię gdy każdy z nas chce płynąć w inną stronę?
Co pomoże mówić językiem zmiany?

  1. Gdzie szukać pomocy?

Rodzaje i formy pomocy dla osób uzależnionych.
Na czym polega praca z osobą uzależnioną?
Co jeszcze jest ważne w procesie leczenia czyli jak można wesprzeć chorego w zdrowieniu.

Koszty:

Koszty działu w konferencji zawierają:
– materiały konferencyjne,
– honorarium dla prowadzących,
– wystawienie certyfikatu udziału
– obiad i 2 przerwy kawowe

90 PLN Wczesna rejestracja wraz z wpłaceniem bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 PLN do 10 września 2017
120 PLN Rejestracja od 11 – 25 września 2017 wraz z wpłaceniem zaliczki do 25 września 2017
150 PLN Rejestracja późna od 26 – 27 września 2017 wraz z przelaniem całej kwoty udziału do 27 września 2017

Całkowita opłata za konferencję powinna być dokonana przelewem na konto do 27 września 2017
Rejestracja na konferencję czynna do 27 września lub do wyczerpania miejsc.

W przypadku potrzeby otrzymania rachunku imiennego lub faktury za udział w konferencji prosimy o wcześniejsze przesłanie danych na konferencja@SzukajacBoga.pl z adnotacją udział w konferencji „Dialog motywacyjny”.

Program możesz sprawdzić tutaj:
Program Dialog motywacyjny Ustroń 2017

Zarejestruj się już dziś!
https://rejestracja.szukajacboga.pl/konferencja-dialog-motywacyjny/

Wszelkie pytania prosimy kierować na:
konferencja@SzukajacBoga.pl