Dla kogo?

Jesteś Potrzebny! – tak Ty!

Na czym chcemy się skoncentrować?

Pragniemy szczególnie podczas tej konferencji:

  • Świętować Bożą obecność w uwielbieniu, dziękczynieniu i modlitwie
  • Pielęgnować i rozwijać osobistą więź z Bogiem w głębszy sposób
  • Uczyć się lepiej komunikować się z poszukującymi
  • Używanie Biblii w inspirowaniu ludzi do poznania Boga
  • Budować wzajemne relacje
  • Zachęcać się do wytrwałej służby skoncentrowanej na osobach poszukujących
  • Mobilizować kościoły i wspólnoty do wspólnego głoszenia Ewangelii.

W programie także szczególny wykład Podróż przemian – dowiesz się w nim jak w efektywny sposób towarzyszyć dzieciom i młodzieży w dorastaniu.

Zapewniamy program dla dzieci!

Zapraszamy do rejestracji! Liczba miejsc ograniczona!

Dodaj komentarz